Proč rekonstruovat výtah, když ještě jezdí?

Celá řada výtahů v České republice neodpovídá platným právním předpisům, což vede k nebezpečnému provozu a ohrožení lidí na životě i majetku. Proto provozovatelé výtahů přistupují k modernizacím a rekonstrukcím, aby riziku předešli. Proč je lepší modernizovat než neustále opravovat a provádět servis? To se dočtete v našem článku.

Splňuje výtah právní předpisy?

Výtahy jako vyhrazené technické zařízení musí splňovat platné právní předpisy. To znamená zákony, nařízení vlády a normy. To bohužel velká většina výtahů v ČR nesplňuje a normám nevyhovuje. Z toho důvodu jsou prováděné pravidelné inspekční prohlídky, které vypracují inspekční zprávy, ve kterých jsou vypsaná všechna bezpečnostní rizika výtahů.

Co hrozí provozovateli, kdy nemodernizuje?

Provozovatel, který modernizaci neustále odkládá, si dost zahrává. Každý vlastník nebo provozovatel výtahu je podle platné právní legislativy plně zodpovědný za způsobilost výtahu a za jeho udržování v souladu s platnými technickými normami.

Pokud by tak došlo k úrazu, újmě na zdraví nebo majetku hrozí provozovateli nebo vlastníkovi výtahu soudní stíhání. To hrozí i v případě, že probíhá pravidelný servis výtahů a prošel všemi pravidelnými prohlídkami a odbornými zkouškami.

Spočítejte si to

Při zvažování, jestli výtah neustále opravovat a servisovat nebo zvolit celkovou modernizaci výtahu, vždy záleží na aktuálním stavu výtahu a výtahové šachty. Proto si nechte všechno důkladně spočítat a čísla vám pomohou. Spočítejte si náklady na provoz teď a po modernizaci, spočítejte si finanční náročnost častých oprav a výměny náhradních dílů.

Čísla, která se zlepší je také rychlost přepravy, množství přepravených osob. Zmenší se počet oprav a poruch. Sníží se riziko nebezpečí a také se sníží hlučnost výtahu, což jistě ocení nájemníci domu.

Tip na článek:  Umíte si poradit s rekonstrukcí kuchyně? Víme, kde se nejčastěji objevují chyby

7 důvodů, proč modernizovat

  1. bezpečnost
  2. jízdní pohoda
  3. moderní design
  4. více prostoru
  5. nízké náklady na provoz
  6. bezbariérovost
  7. nízkoenergetické provedení

Jak výtah modernizovat?

Většina starých výtahů už dávno nesplňují normy a platné zákony, které ani pravidelnými servisními prohlídkami už nejdou splnit. V takovém případě je nutná modernizace. Výrobci výtahů a výtahových šachet mohou provozovateli nabídnout dvě možnosti:

  • celkovou modernizaci – ta spočívá v tom, že se bude výtah modernizovat jako celek, kompletní modernizace se bude týkat všech výtahových částí
  • postupná modernizace – navrhne se harmonogram až s 5 nezávislými etapami, které nakonec povedou k celkové modernizaci

Díky oběma způsobům budou výtahy a výtahové šachty splňovat platné bezpečnostní předpisy a právní normy a předpisy.

Kdy je nejvyšší čas na modernizaci?

Obecně platí, že každý výtah starší 12 let musí pravidelně absolvovat Inspekční prohlídku, kterou má na starosti nezávislý autorizovaný Inspekční orgán. Součástí výstupu této prohlídky je také zpráva o celkovém stavu výtahu a všech rizik, které má.

Rizika se dělí do tří skupin – nízká, střední, vysoká, a podle toho se pak určuje lhůta na jejich odstranění. Co je důležité, na základě inspekční zprávy není možné zakázat provozovateli provoz výtahu, může být podáno pouze doporučení o omezení jeho provozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *