Řešíte zabezpečení objektu, majetku či osob? Pomůže bezpečnostní agentura! Praha a další velká města nejsou podmínkou!

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Nebo se musí proti potenciálnímu nebezpečí umět chránit. V současné době existuje celá řada způsobů, jak bránit svůj majetek, ale i osoby, případně jak zajistit bezproblémový průběh nějaké společenské akce. Stačí se trochu porozhlédnout po trhu se zabezpečovacími systémy, nebo se přímo obrátit na bezpečnostní agenturu.

Je zcela běžné, že se lidé obrací na bezpečnostní agentury, aby jim pomohly s ochranou osobního majetku, komerčních objektů, ale také různých akcí. Pokud se řádně připravíte na potenciální problémy, tak se můžete vyvarovat problémů a výrazných ztrát. Nehledě na to, že materiální újma může být sice velice nepříjemná, ale někdy může dojít i k újmě na zdraví.

Rozumný člověk se sice může připravit a velkou část potenciálních hrozeb tím eliminovat, ale stejně nemá tolik zkušeností jako bezpečnostní agentura. Proto je mnohdy lepší zainvestovat a svěřit bezpečí do rukou profesionálů.

Bezpečnostní agentury mohou navrhnout a nainstalovat elektronické zabezpečení. Mohou se také postarat o fyzickou ostrahu hlídané lokality, případně zajistit bezpečný převoz cenností, nebo se ujmout ostrahy konkrétních sportovních, kulturních, nebo i jiných akcí, kde je přítomné velké množství lidí. Zkrátka. Pracovníci bezpečnostních agentur se mohou postarat o klid na jakékoliv akci.

Konkrétní podmínky si zadavatel domluví s bezpečnostní agenturou, a potom se už o bezpečnost nemusí starat. Bezpečnostní agentury disponují vyškoleným personálem i potřebných technickým vybavením, takže jsou na potenciální hrozby dobře připravení. Dobře si rozumí i s moderní technologií, je tedy možné říct, že špičková bezpečnostní agentura je vždy o krok napřed před výtržníky.

Tyto a mnoho dalších služeb vám poskytne profesionální bezpečnostní agentura, Praha a další velká města přitom nejsou podmínkou. Takže je jedno, jestli jste z Prahy, Brna, Liberce. Dnes už je možné využít kvalitní bezpečnostní služby téměř po celé České republice.

Podle jakých atributů vybírat bezpečnostní agenturu?

Opravdu kvalitní a profesionální bezpečnostní agentura by měla mít celou řadu předností. Jedním ze signálů, že se jedná o experty je i to, že dokáže přijít s individuální nabídkou. Bezpečnostní agentura by měla svým klientům zajistit služby na míru podle jejich přání a přitom zohlednit všechna specifika, která se vážou k danému objektu nebo akci.

Bezpečnostní agentura by měla být také spolehlivá a důvěryhodná. Proto je vhodné si před zadáním zakázky prověřit historii konkrétní bezpečnostní agentury, jestli náhodou nemá nějaký škraloup. Naopak na dobře fungující bezpečnostní agenturu naleznete mnoho dobrých recenzí. Veškeré úspěchy a neúspěchy logicky vychází z dobrého pracovního týmu. Pokud se vám nebude zdát jednání zástupce bezpečnostní agentury profesionální už při navrhování plánu zabezpečení, je velice pravděpodobné, že i v ostatních činnostech bude docházet k menším, či větším problémům. Správně fungující bezpečnostní agentura by měla mít vybroušený pracovní tým plný specialistů, kteří si úspěšně poradí s každou zakázkou. A právě onu odbornost by měl prokázat i člověk, který se stýká s klienty a nabízí jim služby.

Jestli si stále nejste jisti, zda je konkrétní bezpečnostní agentura důvěryhodná, máme pro vás jeden tip. Zkuste si dohledat, jestli se bezpečnostní agentura úspěšně zúčastnila nějakého výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování bezpečnostních služeb. Právě výběrové řízení je podmíněné mnoha zákonnými požadavky, které jsou poměrně přísné. Navíc musí bezpečnostní agentura doložit mnoho potvrzení a dokumentů, které dokládají dosavadní činnost. Když se rozhodnete pro bezpečnostní agenturu, která úspěšně prošla výběrovým řízením veřejné zakázky, je velká pravděpodobnost, že se rozhodnete pro spolehlivou firmu, která odvede svou práci podle smluvených podmínek.

Při výběru té správné agentury byste měli zohlednit ještě jeden velice důležitý faktor, kterým je pojistná smlouva. Možná si říkáte, že úspěšná bezpečnostní agentura pojištění nepotřebuje, ale opak je pravdou. Vždycky se může stát nějaká mimořádná událost. A právě dobrá pojistná smlouva může v konečném důsledku napravit to, s čím si bezpečnostní agentura neporadila. Než se rozhodnete pro podepsání smlouvy, tak si zjistěte výši pojistky, aby byla adekvátní k potenciálním škodám, které mohou v mimořádném případě nastat.

Tip na článek:  Vyklízení nemovitostí je více než jen odvoz odpadu

Služby, které bezpečnostní agentury běžně poskytují

Každá bezpečnostní agentura se zaměřuje na něco jiného a nabízí trošku odlišné služby. Obecně však lze říct, že bezpečnostní agentury nabízí služby všeho druhu, které se však týkají zabezpečení a ochrany.

Nejběžnější službou je fyzická ostraha objektů. A je jedno jestli se jedná o rodinný dům, byt, nebo komerční budovy, jako jsou různé prodejny, sklady, továrny. Bezpečnostní agentury se mohou postarat i o ostrahu celých areálů a nejrůznějších lokalit.

Další využívanou službou je zajištění pořádku v průběhu sportovní, kulturních a dalších společenských akcích. Je možné také využít řešení nestandardních situací. Co si pod tím představit? Například, dohled nad “náctiletými” na kulturních akcích, vyhrožování atd. Klient si může objednat také kontrolu pracovních neschopností, ale i specifičtější detektivní služby. Agentury však mohou nabídnout i jiné služby. Jejich pracovníci se mohou starat například o informační a recepční služby v objektech klienta.

Bezpečnostní služby se spoléhají na speciálně vyškolené zaměstnance, kterým často pomáhají také různé druhy elektronických zabezpečovacích systémů (často označované také zkratkou EZS). Efektivními společníky jsou například systémy požární ochrany, kamerové a přístupové systémy.

Jednotlivé služby je možné využívat odděleně a nechat tak hlídat svůj objekt nainstalovaným elektronickým bezpečnostním systémem, nebo svěřit bezpečí do rukou zaměstnanců bezpečnostních agentur. Ideálním a nejúčinnějším řešením je obě možnosti spojit a využívat jak bezpečnostní elektronické systémy s napojením na pult centrální ochrany (PCO), tak lidský faktor.

Ať už jsou vaše potřeby zabezpečení jakékoliv, pokud se obrátíte na bezpečnostní agenturu, tak společně najdete adekvátní řešení. Nehledě na to, že mnohé agentury nabízí také speciální kurzy a školení, které je možné využít osobně, nebo jimi nechat projít své zaměstnance.

Nejčastěji využívaná bezpečnostní služba – ostraha objektů

Protože se jedná o službu, kterou klienti vyhledávají nejčastěji, budeme se jí věnovat trochu zevrubněji.

Majetek je možné zabezpečit proti zloději, ale také proti mimořádným událostem. Co si pod tím představit? Například nečekaný požár, prasklé vodovodní trubky, ale i mnoho živelných pohrom, které mohou ohrozit majetek.

Proti zmíněným nečekaným událostem je vhodné objekt zabezpečit protipožárními bezpečnostními systémy a elektronickými čidly, snímači teploty, čidly CO2, vlhkosti a zaplavení. Díky těmto opatřením stihnete zareagovat včas a tím zmenšíte případné škody.

Obdobnými elektronickými zabezpečovacími systémy je možné chránit objekt také před nezvanými hosty. Stačí, když bezpečnostní agentura nainstaluje elektronická čidla zaznamenávající pohyb, případně rozbití skla. V případě, že senzory zaznamenají pohyb, mohou zaslat signál na pult centrální ochrany, kde zaměstnanci bezpečnostní agentury potenciální problém vyhodnotí a adekvátně na vzniklou situaci zareagují. Mohou buď kontaktovat majitele střeženého objektu, vyslat vlastní zásahovou skupinu, případně se spojit s policií nebo dalšími složkami integrovaného záchranné systému.

Někdy se však více vyplatí využít jiný způsob ochrany a spolehnout se na lidský faktor. V některých případech je vhodné, když objekt v náhodných časových intervalech obchází hlídač se psem.

U většiny bezpečnostních agentur je navíc možné využít i další doprovodné služby, které mohou klientovi zpříjemnit život. Zaměstnanci mohou například pomoci s úklidem objektu, nebo se mohou postarat o osobní doprovod, zajistit prostory pro obchodní jednání, případně také mohou kontrolovat příchody a odchody na recepcích.

Vyplatí se využít služeb bezpečnostních agentur?

V posledních letech došlo k výraznému zlevnění elektronických bezpečnostních systémů, proto si je mohou dovolit i běžní lidé. Dříve se jednalo spíše o výsadu těch bohatších, dnes je určitá míra zabezpečení objektů více méně standardem.

Využít služeb bezpečnostních agentur je navíc v mnoha případech levnější alternativou než mít vlastní zaměstnance, kteří se starají o pořádek a bezpečí. Obdobně je mnohé menší obce využívají, aby nemuseli zřizovat na svém území policejní stanici.

Jestli se vyplatí využít služeb bezpečnostních agentur, to je na každém klientovi. Je však nutné zmínit, že bezpečnostní agentury zásadním způsobem snižují bezpečnostní rizika. Odborníci z bezpečnostní agentury navíc navrhnou nejoptimálnější dostupné řešení pro každou situaci.

Jeden myslel na “Řešíte zabezpečení objektu, majetku či osob? Pomůže bezpečnostní agentura! Praha a další velká města nejsou podmínkou!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *