Víte, jaké je životní minimum?

Životní minimum je výše nezbytných finančních prostředků určených k zajištění životních potřeb jednotlivce. Jeho výše se odvíjí od věku osoby a rovněž se zde kalkuluje s počtem dospělých osob v jedné domácnosti. Bývá víceméně pravidelně valorizováno.

Současná výše životního minima

K poslednímu zvýšení životního minima došlo k 1. 1. 2012, kdy bylo pro samostatně žijícího jednotlivce určeno na částku 3 410 Kč, pro každou další dospělou osobu v domácnosti činí pak 2 830 Kč. Životní minimum pro nezaopatřené dítě do šesti let věku je 1 740 Kč, pro nezaopatřené dítě ve věku 6 – 15 let 2 140 Kč a pro nezaopatřené dítě ve věku 15 – 26 let 2 450 Kč. Životní minimum domácnosti je pak prostým součtem životních minim všech společně posuzovaných osob.

Společně posuzované osoby

Společně posuzovanými osobami jsou pro výpočet životního minima v podstatě lidé sdílející společnou domácnost – tzn. např. manželé nebo partneři, rodiče a děti, a to i děti zletilé a zaopatřené, pokud sdílejí s rodiči společný byt a nejsou společně posuzovanými osobami jinde. Pokud užívají byt společně i jiné osoby, započítávají se také, pokud písemně neprohlásí, že se nepodílí na úhradě společných nákladů. Jako společně posuzované osoby se započítávají i ty osoby, které se např. ze zdravotních či jiných důvodů, jako je třeba soustavná příprava na budoucí povolání, přechodně zdržují mimo byt.

Tip na článek:  Kalibruji, kalibruješ, kalibrujeme aneb Co všechno víte o kalibrech?

Započitatelné příjmy

Pro potřeby výpočtu, zda dosahujete životního minima, se započítávají všechny čisté peněžní příjmy všech společně posuzovaných osob, ať již se jedná o příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z pronájmu, důchody, výživné, podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, atd.

Proč je to důležité?

Výši životního minima své domácnosti by měl každý ve svém vlastním zájmu znát, protože nastane-li situace, kdy se vaše příjmy dostanou pod státem určenou hranici násobku životního minima, máte právo požádat o výplatu sociálních dávek, které vám mohou v tíživé finanční situaci velice usnadnit život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *