Pravidelná revize plynu a plynových spotřebičů vám může zachránit život

Povinnost pravidelně kontrolovat všechna plynová zařízení má ze zákona každý provozovatel takovéhoto zařízení. Tuto povinnost mu ukládá vyhláška č. 85/1978 Sb., která navíc také říká, že revize plynových zařízení může provádět pouze certifikovaný revizní technik z oboru plyn. V případě absence pravidelných kontrol může mít tato lehkovážnost nedozírné následky ohrožující zdraví a životy vás i vašich nejbližších. Jak tuto situaci řešit?

Jaká rizika hrozí při nedodržení pravidelných kontrol?

Revize plynu by měla být prováděna alespoň jednou za tři roky. V případě nedodržení této lhůty mohou plynová zařízení vypovědět svou službu a ohrozit tak všechny osoby žijící v dané domácnosti. Zemní plyn se při svém úniku stává nebezpečnou výbušninou, k jejíž aktivaci obvykle poslouží velmi málo. Následky exploze jsou však nedozírné a velmi rozsáhlé. Způsobit tak mohou nejen vysokou škodu na majetku, ale zejména také újmu na zdraví, či životě osob.

Tip na článek:  Injektáž zdiva jako recept na útulný domov

Nutno podotknout, že v případě škodné události, kterou zapříčinila nepravidelná revize plynových spotřebičů nebo plynu, vám pojišťovna s největší pravděpodobností nevyplatí ani korunu.

Pravidelné kontrole musí podléhat také plynové kotle

Kotle na plyn jsou v posledních letech doslova hitem a jejich pořízení zvažuje stále více domácností. Pokud k nim patříte i vy nebo již plynový kotel doma máte, mějte na paměti, že i ten je nutno pravidelně kontrolovat. Při porušení těsnosti plynových rozvodů, které je mnohdy zapříčiněno neodbornou instalací, manipulací, či nepravidelnou kontrolou, může v krajním případě dojít k explozi, která má vskutku fatální následky. Myslete proto nejen svůj komfort a komfort svých nejbližších, ale také na jejich i vlastní bezpečnost.

Cook Fry Egg Fried Pan Gas Stove - SHGxMaster / Pixabay
SHGxMaster / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *