Jak probíhá demolice? Kroky, které je nutné dodržet

Čeká vás demolice trouchnivějící stavby a již nyní si představujete, co bude na jejím místě nově vzkvétat? Ještě počkejte, čeká vás základní postup při zařizování demoličních prací. Poradíme, co byste měli dodržet.

Povolení od stavebního úřadu

Nejprve si připravte pevné nervy, vaše první cesta totiž bude na stavební úřad. Zde budete vyřizovat povolení k demolici. Bez tohoto dokumentu demoliční práce nemůžete začít dělat, dopustili byste se totiž nelegálního činu. Demoliční výměr, který vám na úřadě vystaví, má platnost jednoho roku. Tento dokument potřebujete pro možnost realizace demolice všech staveb, které byly postaveny na základě platného stavebního povolení.

Zajistit si demolici

Pokud se vám nepodaří stavbu do jednoho roku zdemolovat, je třeba opět zajít na úřad a zažádat o prodloužení platnosti demoličního výměru. Nyní si bude potřeba sehnat vhodnou firmu zabývající se bouracími pracemi. Jedině tak si zajistíte, že během demoličních prací nedojde ke zranění nebo ke škodě na majetku v blízkosti stavby. Firma se o vše postará.

Tip na článek:  Anhydritová podlaha vs. beton – která technologie vyjde ze souboje lépe?

Třídění a likvidace odpadu

Myslíte si, že demolicí vše končí? Bohužel tomu tak není. Jako majitel pozemku jste povinni následně odklidit stavební suť. A to v souladu s platnými zákony. Tyto starosti většinou lidé přenechají na demoliční firmě. Pokud se ale do třídění a likvidace stavebního odpadu budete pouštět sami, je nejprve nutné zjistit, zda je ve stavbě přítomen zdraví nebezpečný azbest. Toto zjištění se provádí ještě před samotnou demolicí.

V případě, že je dům nezávadný, se po jeho zbourání dále třídí na jednotlivé materiály. Dřevo, stavební materiál, kovy, keramika, sklo, plasty, izolační materiál i nebezpečný odpad se dle zákona roztřídí a odveze na příslušnou skládku. Třídění všech materiálů se řídí přísnými pravidly. Vy jste jako majitel pozemku povinen je dodržet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *