Proč jsou pravidelné elektro revize důležité?

Revize je proces, který nemá přímý vliv na zvýšení kvality života, ovšem z hlediska bezpečnosti jde o velmi důležitý úkon. Zbytečná kontrola elektroinstalace, přístrojů, nářadí apod. je vždy mnohem lepší, než případné potíže, jež by mohly vyústit v obrovský problém. Zároveň je dobré mít na paměti, že i velmi malé zařízení může způsobit značnou škodu.

Jak často je nutné revidovat elektroinstalace a elektrická technická zařízení?

Revize elektrorozvaděčů se netýká všech nemovitostí. Obecně této povinnosti podléhají zděné obytné a kancelářské budovy – u nich se dle platných norem musí provádět každých pět let.

Jiná pravidla platí pro prostory, ve kterých se shromažďuje více než 250 osob – frekvence revizí klesá na 2 roky.

A pak jsou zde hotely, rekreační zařízení, mateřské a jiné školy, kde musí provozovatelé dodržovat tříletou lhůtu.

Existují však i jiné typy nemovitostí, pro které platí jiné intervaly pravidelných revizí. Pokud si nejste jistí, jaká norma se vztahuje právě na vás, kontaktujte certifikovaného servisního technika a informujte se u něj. Informace na internetu berte s rezervou, údaje mohou být nepřesné nebo zastaralé.

Tip na článek:  Komplexní průvodce čištěním koberců a sedaček v Brně

Jak je to s povinnými revizemi elektrospotřebičů?

S lhůtami pro revize elektrospotřebičů jsou ještě o něco komplikovanější. Povinnost se týká zaměstnavatelů, kteří musí pro zaměstnance zařídit podmínky v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale také s předpisy o bezpečnosti technických zařízení. V praxi závisí frekvence revizí na typu spotřebiče, přičemž jí podléhají i zařízení jako prodlužovací kabel či telefonní nabíječka (včetně té, kterou si zaměstnanec přinese z domova). Minimální lhůta činí jeden rok.

Význam pravidelných revizí elektrozařízení spočívá v prevenci nebezpečí požárů a úrazů způsobených elektrickým proudem. Závěrem připomínáme, za škody na zdraví zaměstnanců nese vždy odpovědnost zaměstnavatel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *