Jak získat dotaci na komplexní zateplení bytového domu?

Dotace na komplexní zateplení bytového domu
Dotace na komplexní zateplení bytového domu

Zažádejte si o dotaci na zateplení fasády bytového domu a zaplaťte pouze 50 % z celkových nákladů. V rámci programu Nová zelená úsporám se poskytuje dotace na zateplení bytových domů až do roku 2020. Ale vy na nic nečekejte a zažádejte již dneska, my vám s tím poradíme.

Co je Nová zelená úsporám?

Od března 2016 se rozběhla 2. výzva pro bytové domy a opět se podpora vztahuje na snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů (zateplení střechy, fasády, výměnu oken a dveří a dalších opatření), na výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

  • žádosti se podávají od 15.3.2016
  • žádosti se podávají do 31.12.2021 (pokud nedojde k vyčerpání stanovené alokace)
  • alokace finančních prostředků se orientuje podle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o dotaci požádat?

O dotace mohou požádat vlastníci bytových domů po celou dobu administrace. Pokud je bytový dům ve vlastnictví více osob je nutné doložit souhlasné prohlášení ostatních vlastníků nemovitosti, které budou součástí povinných příloh žádosti.

V případě, že se jedná o společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytového družstva (BD) je výše zmíněný dokument nahrazen usnesením shromáždění SVJ nebo členské schůze BD, které bude obsahovat odsouhlasení podání žádosti o dotaci a prezenční listinu.

Odborný posudek od odborníka

Pro splnění podmínek pro zařazení do programu musí žadatel doložit odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Tento posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Oprávněná osoba musí být autorizována podle zákona č. 360/1992 Sb. Seznamy oprávněných osob naleznete na www.ckait.cz, www.cka.cz.

Odborný posudek je pak součástí jednání o stavební záměru s příslušným stavebním úřadem. Může se stát, že bude nutné posudek upravit, oprava musí být provedena jejím zpracovatelem.

Tip na článek:  Kdy vsadit na nákup bazénu, abychom se mohli koupat ještě letos?

Krycí list technických parametrů

Nedílnou součástí žádosti o podporu je krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán žadatelem a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a také výkaz výměr provedených opatření.

Podání žádosti

Až po úspěšném zvládnutí předešlých krokům je možné podat žádost a o dotaci. Žádost se podává pouze elektronicky a na stránkách programu je snadno najdete. Zde si založíte uživatelský účet vyplněním registračního formuláře. Do něj zadáte svou emailovou adresu, na kterou obdržíte vertifikační odkaz. Ten slouží k úspěšnému dokončení registrace.

Po úspěšném zaregistrování se vám už nabízí možnost podat elektronickou evidenci žádosti. Odesláním žádosti dochází k automatické rezervaci výše finančních prostředků. Podrobný návod, jak postupovat krok za krokem je popsaný na stránkách programu.

Doručení žádosti na krajské pracoviště

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému je nutné vygenerovaný formulář vytisknout a spolu s přílohami donést na určené krajské pracoviště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti. Žádost je možné donést osobně nebo doporučeně poštou.

Dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Dalšími kroky je kontrola žádosti fondem, akceptace žádosti. Když je žádost úspěšně schválená je nutné, aby si žadatel našel odborný technický dozor a zvolil konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Následuje samotná realizace všech opatření.

Po dokončení realizace probíhá závěrečné vyhodnocení žádosti. Pokud bude všech zhodnocené pozitivně zasílá se formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který je potřeba vlastnoručně podepsat a osobně nebo doporučenou poštou doručit ve stanovené lhůtě na krajské pracoviště. Pak následuje výplata dotace a závěrečné vyhodnocení akce.

Za pomoc s článkem děkujeme společnosti Morez stavební s.r.o. – zateplování fasád Plzeň

Jak získat dotace na zateplení domu?
Jak získat dotace na zateplení domu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *